Modus

FREQUENTIE 1= Nooit of bijna nooit 2= Zelden 3= Af en toe 4= Regelmatig 5= Meestal 6= Altijd

1ste set

2de deel

3de deel

4de deel

5de deel

6de deel

7de serie

8ste serie