Goed Gesprek

In Assessment krijg je ruim 250 vragen. Bepaal in welke mate je op dit ogenblik de beschreven situatie of emotie ervaart. 1 voor niet, 6 voor volledig in beslag genomen. de waarden 2 tot en met 5 dienen voor nuance verschillen: 2 voor een klein beetje, 3 voor matig, 4 voor regelmatig, 5 voor bijna elk moment.